Akdeniz Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU / Bölüm Başkan Yardımcısı

CV(ENGLISH)

dr.hilal

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres               : Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü Güzel Sanatlar Fakültesi O7058,
                            Kampüs- ANTALYA

Telefon            : +90-242-310 6295

e-posta           : ormecioglu@akdeniz.edu.tr   

EĞİTİM

Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Ankara, 2003-2010
         Derece:
Yapı Bilimleri alanında Doktor
Ziyaretçi Araştırmacı,
University of Rome ‘Tor Vergata’, İnşaat Müh. Bölümü, Roma-İtalya, 2007
Yüksek Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi
, Mimarlık Bölümü, Istanbul, 2000-2003
         Derece:
Bina Bilgisi alanında Yüksek Mimar
Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi,
Mimarlık Bölümü, Istanbul, 1996-2000
         Derece:
Mimar

TEZ ÇALIŞMALARI

Doktora Tezi:
Ormecioğlu, Hilal Tuğba,
2010, ‘Technology, Engineering, and Modernity in Turkey: The Case of Road Bridges between 1850 and 1960’(Türkiye’de Teknoloji, Mühendislik ve Modernleşme: 1850-1960 Yılları Arasında Karayolu Köprüleri Örneği) , Yayınlanmamış Doktora Tezi, ODTU Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yüksek Lisans Tezi:
Örmecioğlu, Hilal Tuğba,
2003, ‘1850-1950 Yılları arasında Türkiye’de Köycülük Çalışmaları ve Numune Köyler (Model Villages and Peasantry Studies in Turkey between 1850-1950)’, Yayınlanmamış Doktora Tezi,  ITU Fen Bilimleri Enstitüsü, Istanbul.

ÖDÜLLER & BURSLAR

YTMK En iyi Tez Ödülü
Yollar Türk Milli Komitesi 2010 yılı en iyi doktora tez çalışması ödülü

ARCHIPRIX Mimarlık Öğrencileri Bitirme Projesi Ulusal Yarışması
Mansiyon, 2000
Yayınlandığı yerler:

[1]     ‘Tuzla’da İlköğretim Okulu Projesi’, Archiprix-Türkiye 2000 Mimarlık Öğrencileri Bitirme Ödevleri Ulusal Yarışması Kataloğu, Yapı Endüstri Merkezi ve Şevki Vanlı Vakfı, 2000, syf. 12-13.

[2]     ‘Tuzla’da İlköğretim Okulu Projesi’, Archiprix-Türkiye 2000 Mimarlık Öğrencileri Bitirme Ödevleri Ulusal Yarışması Kataloğu, Yapı Mimarlık Kültür ve Sanat Dergisi, YEM Yayınları, 2000, syf. 12-13.

Tasarım Dergisi ‘35m2 EV’ Temalı Öğrenci Yarışması,
Yayınlanmaya Değer Proje Ödülü, 2000 (Erdim Kumkumoğlu ile)
Yayınlandığı yer:

[1]     ‘Minimumdan Maximuma’, Tasarım: Mimarlık, İç Mimarlık ve Görsel Sanatlar Dergisi, Mayıs 2000, Sayı.101, syf. 157.

ITU-TUB International Student Competition for Tea-House Design at ITU Maslak Campus,
Eşdeğer Ödül, 1999

YAYINLAR

Yayınlar:
[1]     Toker Beeson, Saadet, Ormecioğlu, Hilal Tuğba, Er Akan, Aslı ve Özmen, Cengiz, ‘Structural Analysis and Seismic Behavior of Yivli Minaret’, SDU International Journal of Technological Science (Kabul edilmiştir. Aralık’11 sayısında basılacaktır.)

[2]     Örmecioğlu, Hilal Tuğba ve Altan Ergut, Elvan, ‘Türkiye'de Mühendislik, Modernleşme ve Bayındır Ülkenin İnşası' (Engineering, Modernity and Construction of the Developed Country in Turkey), ISSN:1306-3111, e-Journal of New World Sciences Academy-Humanities, Cilt 6, Sayı 3, Makale No: 4C0106, 2011, syf. 508-519.

[3]     Örmecioğlu, Hilal Tuğba, ‘Tarihi Yapıların Yapısal Güçlendirilmesinde Ana İlkeler ve Yaklaşımlar’ (Main Principles and Approaches in Structural Strengthening of Historical Buildings), Politeknik Dergisi, Gazi Üniversitesi, Cilt 13, Sayı 3, 2010, syf. 165-176.

[4]     Örmecioğlu, Hilal Tuğba, ‘Erken Cumhuriyet Döneminde Tarımsal Endüstrinin Betonarme Anıtları: Silolar’ (Reinforced Concrete Monuments of Agricultural Industry in Early Republican Turkey: The Silos), Dosya 03-Endüstri Mirası, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Bülten 45/Kasım 2006, syf. 48-42.

Yayınlanmış Hakemli Uluslararası Konferans Bildirileri:

[1]     Örmecioğlu, Hilal Tuğba, Küçükdoğan Bilge ve Er Akan, Aslı, ‘The Protection of Built Heritage From Earthquakes: General Remarks On Technical Workshop Series’, WCCE-ECCE-TCCE Second Joint Conference Seismic Protection of Cultural Heritage 31 Ekim-1 Kasım 2011, Antalya, syf.93-99.

[2]     Örmecioğlu, Hilal Tuğba ve Er Akan, Aslı, ‘An Unknown Work of Pier Luigi Nervi: The Opera Road Bridge in Ankara’, Cantiere Nervi: La Costruzione di Un'Identità, (ed. E. Mangi) Venerdi 26, 2010, Bologna, İtalya, syf.237-243.

[3]     Er Akan, Aslı, Örmecioğlu, Hilal Tuğba, Küçükdoğan, Bilge, Akan, Volkan, Öncü, E., Yazgan, E., ‘Microwave Measurement Techniques as Non-destructive Testing Technique for Historic Buildings in Seismic Areas and Prospective Applications for Turkish Architectural Heritage’, 10th Mediterranean Microwave Symposium-MMS'2010, 25-27 Ağustos 2010, ODTU Kuzey Kıbrıs Kampüsü, KKTC, syf.310-313.

[4]     Örmecioğlu, Hilal Tuğba ve Unay, Ali Ihsan, ‘Seismic Strengthening of Historical Structures by Enfolding Steel Skeleton’, Proceedings of 5th International Conference on Behavior of Steel Structures in Seismic areas,), Included in ISI/SCI Web of Science and Web of Knowledge (ed.F. M. Mazzolani ve A. Wada, 14-17 Ağustos 2006, Yokohama, Japonya, Cilt.1, syf. 835-841.

[5]     Örmecioğlu, Hilal Tuğba, ‘Industrialization, Technology and Reinforced Concrete in the Early Republic: The Silo of Ankara Case’, Proceedings of 9th International Do,co.mo.mo Conference: ‘Other Modernisms’, (ed. Y. Salman et al) 24-29  Ekim 2006, Ankara, syf. 292-298.

[6]     Örmecioğlu, Hilal Tuğba ve Kamaci, Ebru, ‘Istanbul 1956 and Menderes Operations’, Proceedings of 5th International Postgraduate Research Conference in the Built and Human Environment, (ed. L. Ruddock et al), 13-15 Nisan 2005, The Lowry, Salford Quays, UK, Cilt.2 syf. 807-814.

Diğer Uluslararası Konferans Bildirileri:

[1]     Örmecioğlu, Hilal Tuğba ve Berk, Aysu, ‘An Inspection Method for Assessment of Proto-Modern Road Bridges’, 2011 IABSE-IASS Symposium, 20-23 Eylül 2011, Londra, UK.

[2]     Ormecioğlu, Hilal Tuğba, Er Akan, Aslı ve Özmen, Cengiz ‘Structural Performance of Timber Pillared Mosques Under Extreme Actions: Special Case Of Earthquakes’, International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures SHATIS’11, 16-17 Haziran 2011, Lizbon, Portekiz.

[3]     Ormecioğlu, Hilal Tuğba, ve Er Akan, Aslı, ‘An Archeology of Technocratic Ideals In Turkish Modernity:  The History of Professionalization of Turkish Architects and Engineers in 19th and Early 20th Centuries’, Architectural History Conference/Turkey I, 20-22 Ekim 2010, Ortadoğu Teknik Universitesi, Ankara.

[4]     Ormecioğlu, Hilal Tuğba ve Gulmen, Burcu, ‘Istanbul: Thoracopagus City’, Istanbul Fragmented Conference, 21-24 Ekim 2005, Istanbul Teknik Universitesi, Istanbul.

Yayınlanmış Hakemli Ulusal Konferans Bildirileri:

[1]     Berk, Aysu, Örmecioğlu, Hilal Tuğba ve Er Akan, Aslı, ‘Cumhuriyet Dönemi Tarihi Karayolu Köprülerinin Korunmasında Bir Seçim Yöntemi Denemesi, Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu II, 15-17 Ekim 2009, Diyarbakır, syf. 61-74.

[2]     Ormecioğlu, Hilal Tuğba ve Er Akan, Aslı, ‘Modern Betonarme Ev Tasarımında Mekan-Strüktür İlişkilerinin Gelişimi Üzerine’, 15. Yıl Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Ekim 2007, Isparta, syf. 130-136.

[3]     Er Akan, Aslı ve Örmecioğlu, Hilal Tuğba, ‘Betonarmeyle Sağlanan Plastik Etki: Piere Luigi Nervi’nin Roma Spor Sarayı Örneği’, 15. Yıl Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, 14-16 Ekim 2007, Isparta, syf. 137-144.

[4]     Örmecioğlu, Hilal Tuğba ve Er Akan, Aslı, ‘Artvin-Borçka Köprüsü’nün Tarihi ve Yapısal Değerlendirmesi’, Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu I,27-29 Eylül 2007, Ankara, syf. 395-402.

[5]     Kamaci, Ebru ve Örmecioğlu, Hilal Tuğba, ‘Koruma Amaçlı İmar Planlarının Değerlendirilmesi: Antalya Kaleiçi Örneği’, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi (IMO’05), 22-24 Eylül 2005, Antalya, syf. 550-558.

Diğer Ulusal Konferans Bildirileri:

[1]     Ormecioğlu, Hilal Tuğba, Er Akan, Aslı, Özmen, Cengiz ve Toker Beeson, Saadet, ‘Antalya-Manavgat Köprüsü’nün Tarihi ve Yapısal Değerlendirmesi’, 2. Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu, 28-30 Eylül 2011, Eskişehir.

Poster Sunumları:

[1]     Örmecioğlu, Hilal Tuğba, ve Danacı Mutlu, H., ‘Çiftkurt Tuğla ve Kiremit Fabrikası’, DOCOMOMO_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VI, 2-4 Aralık 2010, Eskişehir.

[2]       Örmecioğlu, Hilal Tuğba, Er Akan, A. ve Beeson, S., ‘Ankara EGO Hangaları’, DOCOMOMO_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VI, 2-4 Aralık 2010, Eskişehir.

[3]     Örmecioğlu, Hilal Tuğba, ve Çakici S., ‘Kemah Köprüsü’, DOCOMOMO_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IV, 26-27 Aralık 2008, Bursa.

[4]     Çakici, S. ve Örmecioğlu, Hilal Tuğba, ‘Hasanoğlan Köy Enstitüsü Yerleşkesi’, DOCOMOMO_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IV, 26-27 Aralık 2008, Bursa.

[5]     Örmecioğlu, Hilal Tuğba, ve Er Akan, Aslı, ‘Artvin-Borçka Köprüsü’, DOCOMOMO_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster/Bildiri Sunuşları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları III, 2-4 Kasım 2007, Kayseri.

[6]     Örmecioğlu, Hilal Tuğba ve Arslan, Semra, ‘Erken Cumhuriyet Döneminde Betonarme Teknolojisi: Ankara Stadyum ve Hipodrom Yapıları’, Do,Co.Mo.Mo_tr National Work Group-Local Modernisms in Turkish Architecture II, 11th-12th Kasım 2005, İzmir.

[7]     Örmecioğlu, Hilal Tuğba, ‘Kırsal Alanda Modernleşme Çalışmaları: Cevizli Numune Köyü’, Do,Co.Mo.Mo_tr National Work Group-Local Manifestations of Modernism in Architecture in Turkey: Poster Presentations I, 11th-14th Kasım 2004, Ankara.

AKADEMİK ve MESLEKİ DENEYİM

Öğretim Deneyimi

Akdeniz Universitesi, Mimarlık Bölümü, Antalya-TR
Yardımcı Doçent, Dr., Ekim 2011-

Akdeniz Universitesi, İç Mimari ve Çevresel Tasarım Bölümü, Antalya-TR
Araştırma Görevlisi Dr., Temmuz 2010 – Ekim 2011
Dersler: İç Mimari Proje I, İç Mimari Proje II, İç Mimari Proje III, İç Mimari Proje IV, İnce Yapı, Yapı İçi Konstrüksiyon

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Ankara-TR
Araştırma Görevlisi, 2003-2010

Araştırma Deneyimi

Araştırmacı, SDU, 2011

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün

izni ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nin destegiyle yürütülen ‘Isparta İli ve İlçeleri Yüzey Arastırması Projesi’

Araştırma Görevlisi, ODTU, 2003-2010

BAP projesinde araştırmacı                                                                                      

‘Re-reading Turkish modern architecture through building science’, METU Graduate School of Natural and Applied Sciences, BAP Office, 2003-2007.

Konuk Araştırmacı, University of Rome Tor Vergata, İnşaat Mühendisliği, Roma-Italya, 2007.

MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo (21. yy Modern Sanatlar Müzesi) Mimarlık Bölümü, DARC Pier Luigi Nervi Arşivleri, Roma’da arşiv çalışması 

 

Diğer Akademik Faaliyetler:

[1]     Jüri Uyesi, Kent Düşleri-5 EGO Hangarları ve Alanı Değerlendirme Projesi Ulusal Projefikir Yarışması, 2011, Ankara.

[2]     Davetli Konuşmacı, ‘Türkiyede Teknoloji, Mühendislik ve Modernleşme: 1850-1960 Yılları arasında Karayolu Köprüleri’, T. C. Karayolları Genel Müdürlüğü, 8 Mart 2011, Ankara.

[3]     Raportör, ‘Yapısal Mirasın Depreme Karşı Korunması Çalıştayı III’, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkezi, 14-15 Mayıs 2011, Van.

[4]     Raportör, ‘Yapısal Mirasın Depreme Karşı Korunması Çalıştayı II’, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkezi, 14-15 Ocak 2011, Safranbolu.

[5]     Raportör, ‘Yapısal Mirasın Depreme Karşı Korunması Çalıştayı I’, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkezi, 14-15 Ekim 2011, Eskişehir.

[6]     Moderatör, ‘Bir Kaşık Mühendislik Çocuk Atölyesi’, Araştırmacı Çocuk Merkezi, 5 ve 13 Haziran 2010, Ankara.

[7]     Davetli Konuşmacı, ‘The Wisdom of Architect Sinan’, Summer School in Conservation of Historical, Monumental and Archaeological Sites, University of Rome ‘Tor Vergata’, Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering, Eylül 19 - Ekim 3, 2007, Roma, Italya.

[8]     Katılımcı, ‘Çalıştay 1: Endüstriyel Mirasın Korunması ve Değerlendirilmesi’, TMO Türkiye Mimarlar Odası, Ankara Şubesi, 5-8 Nisan 2007, Zonguldak.

[9]     Organizasyon Komitesi Üyesi, ‘CIB PGRC2006-1st International CIB Endorsed METU Postgraduate Conference’, 16-18 Mart 2006, Ankara.

[10] Katılımcı, ‘International Workshop on Next Generation Europeans: Diversity in Action’, CES-METU Center for European Studies and British Council, 18-21 Şubat 2004, İzmir.

Mesleki Deneyim

Ortak & Mimari Danışman, Ormecioglu İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti., 2003-2010              
Ortak & Mimar,
Ormecioglu İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti., 2000-2003   

ÜYELİKLER

YTMK Yollar Turk Milli Komitesi, Akademik Üye, 2011-
ToE Tensions of Europe Network, Üye, 2010-
Do,co,mo,mo_tr Documentation and Conservation of Modern Movement-Turkey, Ulusal Üye, 2004-
METU-CIB Student Chapter, Kurucu Üye, 2004- 2010
TMMOB
Mimarlar Odası, Üye, 2000-
ITUmd
İTÜ Mezunlar Derneği, Üye, 2000-

DİL

İngilizce , Osmanlıca
Sayfa Özeti: Yrd.Doç.Dr. Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU / Bölüm Başkan Yardımcısı

Anahtar Kelimeler: